| English | מפה |מצב הים | You tube | צור קשר | גלריה || תחזית |dor.kayak@gmail.com|0546639640|

 

המועדון ממוקם בחוף בשקט בחיפה

למועדון ותק של מעל 15 שנים בהדרכות, פעילוית וטיולים

הציוד במועדון ברמה גבוהה קיאיקם, משוטים, חגורות ציפה, חצאיות ועוד, הכל לשימוש חברי המועדון

לאחר קורס בסיסי ניתן להצטרף למועדון לפעיולות וטיולים בארץ ובחו"ל

חדש: מכירת ציוד, קיאקים וסאפים

 

 

 

מועדון לחתירה בחוף השקט

 

 

 

 

 

 

 

|0546639640| dor.kayak@gmail.com||